Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce lesní cesty Koňský důl“.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Příloha č. 1 – Titulní list nabídky – Titulní list nabídky

Příloha č. 2 – Dokumentace – Dokumentace

Příloha č. 3 – Neoceněný výkaz výměr – Neoceneny vykaz vymer

Příloha č. 4 – Smlouva o dílo – vzor – Smlouva o dilo vzor

Rekonstrukce lesní cesty Koňský důl spočívá ve zlepšení stávajících parametrů lesní cesty v k.ú. Březinka pod Bezdězem. V rámci této akce má dojít k vytvoření nových konstrukčních vrstev lesní cesty včetně podélného a příčného odvodnění cesty. Celková délka lesní cesty 890 m.