Námi spravované lesy se nacházejí v blízkosti Města Bělá pod Bezdězem a obcí Plužná a Bítouchov.
Stručné charakteristiky jednotlivých námi spravovaných lesních majetků:

Lesy ve vlastnictví města Bělá pod Bedězem:
Lesy Města Bělá pod Bezdězem se nacházení na 6 katastrálních územích. V severní ucelené části lesy navazují  na městskou zástavbu.  Tato část se místně nazývá Sahara. Teréně se jedná o rovinu s velmi dobrou sítí kvalitních cest, která

mapa 1943
výřez porostní mapy z roku 1943

přímo vybízí k vycházkám a projížďkám na kole. Jižní část lesů města Bělá pod Bezdězem přiléhá k železniční trati Mladá Boleslav – Česká Lípa, dále se jedná o lesy na stráních ve Vrabčí rokli, stráň u papíren a další rozdrobené části lesa, které, navazující na městskou zástavbu. Další ucelený komplex lesa se nalézá v údolí pod obcí Březinka a v prstenci kolem obce Bezdědice. Všechny  tyto lesy jsou oproti „Sahaře“ především ve stráních a jsou tak vhodné pro lehké turistické vyžití.

Dle stanovištních podmínek jsou lesy Města Bělá pod Bezdězem převážně chudé a písčité. Hlavní dřevinou v těchto podmínkách je borovice lesní. V jižní části a u obce Bezdědice se vyskytuje větší množství smrku ztepilého avšak i zde je hlavní dřevinou borovice lesní. Další dřevinou, která se vyskytuje především na vyýchavých stráních je borovice černá.

Lesy ve vlastnictví obce Plužná:
Lesy jsou rozděleny do dvou lesních komplexů. Severně od obce Plužná je obecní les v „Koňském a Pluženském dole“  jižně pak v údolí u vrchu Bezvel. Z dřevin je v lesním majetku zastoupena borovice lesní, smrk ztepilý.

Lesy ve vlastnictví obce Bítouchov:
Jedná se o lesy v blízkosti obce Dolánky a Bítouchov.  Z dřevin je na lesním majetku zastoupen topol, vrba, borovice lesní, smrk ztepilý a trnovník akát.