Disponujeme týmem kvalitních a kvalifikovaných živnostníků či firem díky, kterým jsme schopni zajistit požadované těžební a pěstební práce a ochranu lesa. Z těžebních činností se především jedná o úmyslnou či nahodilou těžbu ve všech vývojových stádiích lesa. Pěstební práce spočívají v zalesňování, ochraně nově založených kultur proti zvěři, buřeni a nežádoucím (plevelným) dřevinám. V ochraně lesa se jedná o kontroly, preventivní ochranu a obranu proti všem v lesním hospodářství významným škůdcům.