Výkup dřeva je realizován především od fyzických osob dle předem dohodnutých podmínek. Je možný výkup surových kmenů, hotových sortimentů, ale i výkup dřeva dosud stojícího v lese. Za Vaše dřevo se Vám budeme snažit poskytnout nejlepší ceny. Vzhledem k velmi různé kvalitě dřeva, které vykupujeme, Vám nejsme schopni, na této stránce sdělit jakoukoliv cenu za Vaše dřevo bez toho, abychom mohli posoudit jeho kvalitu od které se nejvíce odvíjí cena dřeva.

skladka dreva

skládka dřeva po provedené těžbě