Společnost se zabývá prodejem vyrobeného dřeva téměř všech sortimentů. Dle dřevin jsou jednotlivé sortimenty vyráběny především z borovice lesní, která má na spravovaných celcích převažující zastoupení, v menší míře z smrku ztepilého a borovice černé. Námi vyrobené dřevo dodáváme našim obchodním partnerům i fyzickým osobám.

V současné době nabízíme k prodeji omezené množství palivového dřevo. Jedná se především kuláče či štěpiny v délkách jeden metr.

Palivové dřevo jehličnaté        délka 1m      860 Kč/prm (prostorový metr – vyrovnaná hráň dřeva o rozměrech 1x1x1 m) vč. DPH

(borovice, smrk, modřín)

Palivové dřevo listnaté tvrdé   délka 1m   1000 Kč/prm (prostorový metr – vyrovnaná hráň dřeva o rozměrech 1x1x1 m) vč. DPH

(dub, buk, jasan, akát, bříza) – vyprodáno

Palivové dřevo listnaté měkké délka 1m     640 Kč/prm (prostorový metr – vyrovnaná hráň dřeva o rozměrech 1x1x1 m) vč. DPH

(topol, vrba, lípa)