Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o. vznikly na základě rozhodnutí Zastupitelstva Města Bělá pod Bezdězem, jako nástupce zanikající příspěvkové organizace města „Lesní hospodářství města Bělá pod Bezdězem“. Dne 7.1.2004 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku.

Hlavním cílem společnosti bylo stanoveno hospodaření na lesním majetku Města Bělá pod Bezdězem. Ihned od počátku své existence má společnost uzavřenou s městem Bělá pod Bezdězem nájemní smlouvu dle které platí městu smluvený nájem . Na základě uzavřených nájemních smluv dále společnost hospodaří na lesních majetcích obcí Plužná a Bítouchov.

sídlo
sídlo společnosti v Mělnické ulici

Do konce roku 2005 sídlila společnost na adrese Česká 91, Bělá pod Bezdězem (objekt bývalé šatlavy) v roce 2006 společnost přesídlila do Mělnické ulice, kde sídlí dodnes. Jediným vlastníkem společnosti je Město Bělá pod Bezdězem.

Hlavním činností společnosti je hospodaření v lesích, zejména pěstební činnost, těžební činnost, správa a ochrana lesa, prodej dřeva. Kromě hospodaření na pronajatých lesních majetcích dále společnost vykonává činnosti odborného lesního hospodáře na drobných, především soukromích majetcích. Vlastní pěstební a těžební činnost je z větší části vykonávána prostřednictvím fyzických osob oprávněných k podnikání či společností podnikajících v oboru lesnictví. K dalším činnostem společnosti patří provádění drobnějších prací při obnově zeleně v krajině, v poslední době např. výsadba lipové aleje „Na Průhonu“.

Zaměstnanci
z prava Jiří Mansfeld, Ing. Radek Lípa, Ing. Josef Šachl

V současnosti se na výchově a obnově svěřených lesních porostů podílí zaměstnanci společnosti Ing. Stanislav Bock, Jiří Mansfeld. V minulých obdobích to byly Tomáš Křivánek (ještě jako zaměstnanec příspěvkové organizace města) dále  Ing. Josef Šachl, a Ing. Radek Lípa.

Lesy Bělá pod Bezdězem jsou držitelem osvědčení o certifikaci lesů systémem PEFC.

Historie městských lesů

Vznik města Bělá pod Bezdězem je datován rokem 1304. Vzniklo poté, co se ukázalo nereálné kvůli nedostatku vody založit město na úpatí kopce Bezdězu přímo pod hradem. Za oficiální datum jeho založení však bývá považován až rok 1337, kdy bylo listinou Hynka Berky z Dubé vybaveno řadou městských práv. Téměř současně s městem vznikla i nevelká tvrz, celé okolí však bylo i nadále ovládáno z nedalekého mocného hradu Bezdězu.

V roce 1337 připsal zakladatel Města Hynek Berka z Dubé městu 90 lánů ze svého bezdězského lesa k vykácení a přeměně na role. Dalších 8 lánů lesa, bylo připsáno tak, aby měšťané společný majetek, řečený „obec“ měli.  Z darovaných 90 lánů byla větší část opravdu sdělána (přeměněna) na role.

Výřez hospodářské mapy z roku 1893
Výřez hospodářské mapy z roku 1893

Zbytek tj. dnešní Obecní rokel na Vrchbělé, komplex lesa na Sahaře, stráně při Koňském dole (pod Březinkou) a Vančurova rokel zůstal lesem. V průběhu staletí muselo město své lesy několikrát usilovně hájit a prokazovat, že mu lesy skutečne patří. Např. v roce 1692 město úspěšně prokazovalo Arnoštu z Valdštějna jakým způsobem vešla v užívání lesa nad rybníkem Němcem (pod Paninným dvorem).

V polovině 20 st. byly městu na základě zákona č. 279/1949 Sb., a vládního nařízení č. 90/1950 Sb. všechny obecní lesy zestátněny a hospodařil v nich stát prostřednictvím svých podniků (státní či vojenské lesy). V roce 1993 bylo započato s navracením historického lesního majetku zpět Městu Bělá pod Bezdězem. V rámci tohoto procesu bylo Městu Bělá pod Bezdězem vydáno téměř 660 ha lesů. Dalších cca 85 ha lesa a 7 ha ostatních ploch, které město nabylo tzv. přídělem, čeká na vydání zpět městu.