V rámci poradenství jsme schopni provést posouzení kvality navržených i již provedených pěstebních opatřeních, navrhnout ochranná opatření proti šíření škůdců, zpracovat podklady pro získání příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu krajských úřadů.

Jsme shopni zpracovat žádost o některé dotace z Programu rozvoje venkova týkajících se lesního hospodářství a hospodaření v lesích.