• O lese

  Lesy Města Bělá pod Bezdězem se nacházení na 6 katastrálních územích. V severní ucelené části lesy navazují  na městskou zástavbu. Tato část se místně nazývá Sahara. Teréně se jedná o rovinu s velmi dobrou sítí kvalitních cest, která přímo vybízí k vycházkám a projížďkám na kole.

  Více zde …

  O lese
   
 • Prodej dřeva

  Společnost se zabývá prodejem vyrobeného dřeva téměř všech sortimentů. Vzhledem k převažujícímu zastoupení borovice na spravovaných celcích se převážně jedná o pilařskou kulatinu, vlákninu a palivové dřevo.

  Více zde …

  Prodej dřeva
   
 • Zajištění pěstební činnosti

  Pěstební práce spočívají v zalesňování, ochraně nově založených kultur proti zvěři, buřeni a nežádoucím (plevelným) dřevinám. V ochraně lesa se jedná o kontroly, preventivní ochranu a obranu proti všem v lesním hospodářství významným škůdcům.

  Více zde …

  Zajištění pěstební činnosti
   
 • Zajištění těžební činnosti

  Disponujeme týmem kvalitních a kvalifikovaných živnostníků či firem díky, kterým jsme schopni zajistit požadované těžební a pěstební práce a ochranu lesa. Z těžebních činností se především jedná o úmyslnou či nahodilou těžbu ve všech vývojových stádiích lesa.

  Více zde …

  Zajištění těžební činnosti
   
 
 • Les sázíme a vychováváme s výhledem, že děti našich dětí ho budou moci smýtit.

 • Zatím co v zemědělci přemýšlí při pěstování svých plodin v řádu let, lesníci musí přemýšlet v řádu staletí.

 • Tisíce žaludů vede ke vzniku lesa.

 • Jedle je matkou lesa, buk jeho otcem, bříza popelkou, olše pumpou a borovice je dřevinou, která se v průběhu vývoje dokázala adaptovat snad všem stanovištím.

 • Tisíce žaludů vede ke vzniku lesa.

 • I s Vámi můžeme spolupracovat na výchově Vašeho lesa.

 • Pouze odborně vychovávaný les, přinese maximum užitků.